-

Dokumenty

Kadra narodowa - narciarstwo wodne

Wykaz prowadzonych akcji szkoleniowych - Narciarstwo Wodne 2017

Wykaz kadry trenerskiej i wspólpracującej

Wykaz kadry narodowej - 2017

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze - aktualizacja 09.2018 )

Wykaz kadry narodowej - 2019 (pierwsze półrocze)

Harmonogram prowadzonych działań - Narciarstwo Wodne 2018

Wykaz prowadzonych akcji szkoleniowych - Narciarstwo Wodne 2018

Regulaminy

Prawa i obowiązki zawodnika - amatora w narciarstwie wodnym

Regulamin otrzymywania licencji zawodniczej narciarstwa wodnego

Regulamin zmiany barw klubowych

Ogólne zasady pozbawiania licencji sportowej

Regulamin powoływania kadry narodowej w narciarstwie wodnym

Regulamin Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym (wersja 2018, aktualna)

Tournament Water Ski Rules - IWWF 2018

Cableski Technical Rules Edition 2017

Regulamin Akcji Szkoleniowych PZMWiNW

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Wnioski

Warunki zgłoszenia do PZMWiNW

Formularz zgłoszenia klubu do PZMWiNW

Wniosek o przyznanie licencji klubowej

Inne

Dane do ubepieczenia zawodnika - Druk NW1

Oświadczenie zobowiązania do wykupienia ubezpiecznia - Druk NW2

Przepisy antydopingowe IWWF

Protokół ustanowienia rekordu Polski za wyciągirm

Protokół ustanowienia rekordu Polski za motorówką

Przepisy Antydopingowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Polsce

Uchwała ws. ryczałtów sędziowskich

Druki

Program zgrupowania

Tygodniowy rozkład zajęć

Wykaz uczestników zgrupowania

Sprawozdanie ze zgrupowania

Druk delegacji

Ewidencja przebiegu pojazdu - "kilometrówka"

Lista wypłaty diet

Lista wypłaty ryczałtów

Przykładowy preliminarz wyjazdu na zgrupowanie/zawody

Sprawozdanie sędziego głównego z zawodów

Koszty sędziowskie

Obowiązki organizatora zawodów

Protokół ustanowienia rekordu

Rozliczenie paliwa

Druk L1 - wniosek na licencję sportową zawodnika RODO

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

Przepisy Antydopingowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Polsce

background