-

Biuro

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Aldona Kaczorek Kierownik ds. Szkolenia (patenty i licencje)
Aneta Politowska Specjalista ds. Szkolenia (patenty i licencje)
Anita Koźlicka Starszy Specjalista (rejestracja łodzi)
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji
Martyna Jabłońska Specjalista (patenty i licencje)
Olga Mikulska Referent (sekretariat biura związku)
background